Szak- és záródolgozatok online benyújtásához kialakított kurzus. A kurzusban minden hallgató a saját témavezetőjéhez és külső konzulenséhez tartozik és csak saját feltöltését látja. A témavezetők/konzulenseknek csak az általuk konzultált hallgatók feltöltéseit látják. Speciális jogú felhasználók (szakdolgozati koordinátor, tanulmányi adminisztrátor, tanszéki munkatárs) a szerepüknek megfelelő adatkezelési és hozzáférési jogokkal rendelkeznek. Az áttekintő felhasználók (pl. dékán, oktatási dékánhelyettes) a hozzájuk rendelt résztvevői körben minden adatot, dolgozatot megtekinthetnek.

A feltöltött dolgozatok a metaadatokkal és a beállított hozzáférési jogokkal a záróvizsgák után automatikusan átkerülnek az Egyetem dolgozat repozitóriumába.

Szak- és záródolgozatok online benyújtásához kialakított, LEZÁRT KURZUS.